top of page

Annullering af booking:
Ved enkeltbookinger kan annullering finde sted op til 4 uger før arrangementet.
Ved senere aflysning (senest dagen inden kl. 16:00) er det muligt at flytte bookingen til et senere tidspunkt inden for 1 år. Bookinger i weekenden skal dog annulleres senest fredag inden kl. 16:00.
Seriebookinger er minimum 10 timer, og alle datoer aftales ved bookingens start. Ved udeblivelse faktureres lejer som udgangspunkt, da lokalet har været 
klargjort til bookingen og spærret til pågældende lejer.
 

RUMstudio kan kun aflyse bookinger hvis der opstår helt uventede situationer som vandskade eller anden materiel skade, som ikke kan løses inden for få timer.
Hvis RUMstudio får forespørgsler, som kan imødekommes, hvis andre lejere er villige til at flytte deres tider, kan man blive kontaktet herom. Såfremt man ønsker at bibeholde den aftalte tid er der selvfølgelig fuld forståelse.

 

Fakturering:

Sæsonbookinger i hallen faktureres månedsvis bagud, og faktura fremsendes på mail.

Enkeltbookinger betales på faktura.
Kontor og -klinikpladser betales månedsvis forud. Der udarbejdes selvstændig kontrakt på disse lejemål.

 

Udlejningsbetingelser i hallen: 
Døren med indgangskiltet på og jerndøren ved siden af er eneste døre, som må bruges som indgang.

Udendørssko på trægulvet STRENGT FORBUDT. Udendørssko parkeres i skoreolen eller på måtten. Der forefindes desuden blå plastikfutter ved indgangsdøren.
Rene trænings- ballet- og dansesko er tilladt. Skulle skoene mod forventning efterlade sorte streger på gulvet, skal disse være fjernet efter brug af lokalet og forsøgt undgået fremover.

Der må ikke benyttes nogen form for præparater på gulvet eller skoene såsom voks, talkum, harpiks, sæbe mv.
Medmindre andet er aftalt, er det ikke tilladt at betjene varme- og ventilationsanlæg.
Medmindre andet er aftalt, er det ikke tilladt at flytte rundt på tungt inventar som f.eks. scenen.

Af hensyn til vores naboer skal den anviste max-volumen på musikken respekteres, og der må ikke være råben og højlydt snak på udendørsarealerne i aftentimerne.
Døre skal være lukkede, når der spilles høj musik, undtagelsesvis kan døren ud til gårdhaven være åben.
Der skal luftes ud og lukkes døre inden for den lejede tid.

Du råder kun over lokalet i den lejede tid og skal være færdig til tiden, så næste hold kan komme til.

Al service er til fri afbenyttelse, men vaskes op og stilles på plads efter brug.
Det er lejers ansvar at efterlade lokalet som modtaget - vær opmærksom på, at dine kunder kan have låst døre op, tændt gulvventilatorer mm. og benyttet og efterladt brugt service - disse ting skal tjekkes før afgang.
Alle aftaler om aflukning og - låsning skal følges omhyggeligt efter anvisningerne, som hænger på indgangsdøren.

Husorden:
RUMstudios varemærke er positivitet, højt til loftet og troen på det bedste i alle mennesker.
Det forventes, at alle brugere af huset er varme og imødekommende overfor hinanden, og vi praktiserer nultolerance overfor sladder og mobning. 
Vi anbefaler helt naturligt RUMstudios andre hold og aktiviteter på forespørgsler fra kunder og glæder os over hinandens succes.
Såfremt man som lejer af hallen ikke ønsker, at næste hold lister ind i de sidste minutter og skifter sko eller sætter sig i loungen, vil vi gerne se på, om bookingen kan lægges, så der bliver en pause mellem holdene. Dog skal det siges, at især aftentiderne er så populære, at dette kan være svært, hvis alle skal have den ønskede tid. Faktisk oplever vi det som en oplagt mulighed for at "gøre reklame" for vores hold og skabe samhørighed i huset, at vi overlapper hinanden, hvis altså kunderne husker at være hensynsfulde, når de kommer ind før tid... igen; vi har ja-hatten på og håber at tiltrække lejere, som har det på samme måde.
Brud på husordenen anses som lige så store kontraktbrud som forsømmelse af de praktiske aftaler og kan føre til opsigelse af lejeaftalen.

 

 

bottom of page